Faq | Baza wiedzy | Rejestracja | Logowanie | Środa, 11-03-2015, 03:17
Autor Treść
Galwanotechnik_Łódź
Początkujący
[ Profil]

Dołączył(a): 2011-12-26, 04:19
Tematów: 2
Posty: 4
Pożyczka 2012-01-08, 21:50
 
Cześć, potrzebuję wzór umowy pożyczki. Tylko coś sensownego... :)
Elwood
Początkujący
[ Profil]

Dołączył(a): 2011-12-24, 22:14
Tematów: 1
Postów: 22
Pożyczka 2012-01-09, 17:14
 
Umowa pożyczki

Zawarta w dniu …………........... w ............................
pomiędzy
Panem/-ią .................................. zamieszkałym/-ą w ..................... przy ul. ........................., legitymującym/-ą się dowodem osobistym/paszportem nr .................... wystawionym przez .................., zwanym w treści umowy POŻYCZKODAWCĄ,
a
Panem/-ią ...................... zamieszkałym/-ą w .............................. przy ul. …........................... legitymującym/-ą się dowodem osobistym/paszportem nr ...................... wystawionym przez ......................., zwanym w treści umowy POŻYCZKOBIORCĄ.

§1
Przedmiotem umowy jest udzielenie pożyczki pieniężnej w kwocie wynoszącej ...................... zł (słownie ...................... zł.).
§2
Wraz z podpisaniem umowy POŻYCZKODAWCA przekazuje POŻYCZKOBIORCY wymienioną sumę pieniężną, którą POŻYCZKOBIORCA kwituje przez podpisanie umowy.
§3
POŻYCZKOBIORCA zobowiązuje się do zwrotu do rąk POŻYCZKODAWCY pełnej kwoty pożyczki jednorazowo w terminie do dnia .................
§4
Łącznie ze spłatą pożyczonej kwoty POŻYCZKOBIORCA zapłaci odsetki ustawowe za okres od dnia podpisania umowy do dnia zwrotu pożyczki, określonego w §3.
§5
Jeśli POŻYCZKOBIORCA nie zwróci pożyczki w ustalonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości ..................... % pożyczonej sumy.
§6
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
§7
POŻYCZKOBIORCA rejestruje niniejszą umowę w urzędzie skarbowym i uiszcza podatek od czynności cywilnoprawnych.
§8
Ewentualne spory strony poddają rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym.
§9
Umowa została sporządzona w .... egzemplarzach, po ... dla każdej strony.POŻYCZKOBIORCA POŻYCZKODAWCA
Galwanotechnik_Łódź
Początkujący
[ Profil]

Dołączył(a): 2011-12-26, 04:19
Tematów: 2
Postów: 4
Pożyczka 2012-01-10, 09:14
 
No extra. Dzięki wielkie!
maria777
Początkujący
[ Profil]

Dołączył(a): 2013-12-28, 12:30
Tematów: 0
Postów: 30
Pożyczka 2013-12-31, 08:04
 

“No extra. Dzięki wielkie!”fajne bo znacznie prostrze sa umlowy w pomocnej pozyczce przejrzyste i zrozumiale klienci nawet jak czegos nie rozumieja co zreszta jest absurdem to i tak maja mozliwosc przedyskutowania kazdego punktu umowy z doradca
Kto przegląda forum
Na forum jest: 5 użytkowników | 0 zarejestrowanych | 5 gości (bazuje na użytkownikach aktywnych w ciągu ostatnich 3 minut)
Najwięcej użytkowników online (778) było 02-08-2011
Statystyki
Liczba wątków: 5847 | Liczba komentarzy: 21605 | Liczba użytkowników: 3313 | Najnowszy użytkownik: patrycjusz
Logowanie
Nazwa użytkownika: Hasło:
Zaloguj mnie automatycznie przy każdej wizycie
Szukaj na forum