Faq | Baza wiedzy | Rejestracja | Logowanie | Sobota, 10-05-2014, 11:01
Start / Baza Wiedzy
Baza Wiedzy
A B C D E F G H I J K L M N O P R T U W X Y Z
Limit globalny
łączny limit wydatków dla kart wydanych posiadaczowi, w ramach którego wyznaczane są limity wydatków na poszczególne karty użytkowników.
LIBOR
(London Interbank Offered Rate) - stawka oprocentowania udzielonych pożyczek w walutach obcych ( w tym również LIBOR dla euro - tzw. stawka EUROLIBOR), ustalona w dni robocze około godziny 11.00 czasu GMT w Londynie, której notowania dostępne są w systemie informacyjnym Reuters na stronie ISDA.
Limit debetowy
Kwota, do wysokości której posiadacz rachunku może realizować dyspozycje obciążeniowe, nie znajdujące pokrycia w saldzie rachunku.
LBO - Leveraged Buy Out
Wykup przedsiębiorstwa wspierany środkami zewnętrznymi, np. kredytem. Zazwyczaj zabezpieczeniem tego kredytu jest majątek nabywanego przedsiębiorstwa.
Leasing
Forma umowy cywilno-prawnej, w której finansujący zobowiązuje się nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na określonych warunkach i oddać korzystającemu do używania albo jednocześnie do używania i czerpania pożytków. Korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie, które jest równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez leasingobiorcę. Przepisy prawa polskiego leasingodawcę określają mianem "finansującego", natomiast leasingobiorcę - "korzystającym".
Leasing finansowy
Leasing finansowy (kapitałowy) - umowa podobna do umowy kredytowej. Przedmiot leasingu zostaje zaliczony do składników majątku leasingobiorcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych - te są dla niego kosztem uzyskania przychodu wraz z odsetkami.
Leasing operacyjny
Forma umowy leasingowej, w której opłaty leasingowe są w całości kosztem uzyskania przychodów u leasingobiorcy, a odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu dokonuje leasingodawca
Leseferyzm
Laissez-faire - francuskie określenie, które znaczy: pozwólcie działać (zostawcie nas w spokoju); wyrażające podstawową zasadę liberalizmu gospodarczego, hołdującą swobodzie gospodarczej jednostek, wolnej konkurencji i nieingerencji państwa w gospodarkę.
Licencja
Umowa, której istotą jest udzielenie przez osobę (fizyczną lub prawną), posiadającą prawo do własności intelektualnej, upoważnienia do korzystania z tej własności innemu podmiotowi w zamian za odpowiednie wynagrodzenie.
Linia kredytowa
Element kredytu o podobnym działaniu do kredytu rewolwingowego: kwoty można pobierać w miarę upływu czasu do ustalonej w umowie kredytowej kwoty sumarycznej, nie ma jednak możliwości ponownego pobrania raz spłaconych środków.
List zastawny
Rodzaj papieru wartościowego stwierdzający zobowiązanie banku hipotecznego do wypłaty jego okazicielowi w określonym terminie oznaczonej sumy pieniędzy oraz wypłacenia - w przewidzianych umową terminach i wysokości - odsetek od tej sumy. Banki emitują listy zastawne, zabezpieczone własnym majątkiem w celu zgromadzenia kapitałów pożyczanych następnie inwestorom na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych pod zastaw hipoteczny.
Lokata terminowa
Depozyt bankowy, w przypadku którego pełna kwota odsetek wypłacana jest jedynie w przypadku jeśli depozyt nie jest wycofywany przed końcem okresu określonego umową. Wcześniejsze wycofanie depozytu z banku prowadzi do utraty całości lub części należnych odsetek.
LOP - Liczba otwartych pozycji
Wskaźnik aktywności inwestorów na rynku terminowym; sumaryczna liczba otwartych długich i krótkich pozycji w danym instrumencie pochodnym.
LSE - London Stock Exchange
Giełda papierów wartościowych w Londynie. Jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych giełd papierów wartościowych na świecie.
Kto przegląda forum
Na forum jest: 4 użytkowników | 0 zarejestrowanych | 4 gości (bazuje na użytkownikach aktywnych w ciągu ostatnich 3 minut)
Najwięcej użytkowników online (778) było 02-08-2011
Statystyki
Liczba wątków: 5808 | Liczba komentarzy: 21360 | Liczba użytkowników: 3277 | Najnowszy użytkownik: kosecki-michal
Logowanie
Nazwa użytkownika: Hasło:
Zaloguj mnie automatycznie przy każdej wizycie
Szukaj na forum